اطلاعات وب سایت تامین کنندکان هر شب با جمع آوری داده های شعب ساخته می شود, این گزارش نیز تاریخ و ساعت دریافت داده های شعب را به تفصیل نمایش می دهد.
Drag a column header and drop it here to group by that column
شعبهتاریخ آخرین بروزرسانیساعت آخرین بروز رسانی
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eتعداد در صفحهRefreshNo items to display